Asko Creme  S 1005-Y20R

Ramlucka fräst i ett stycke utan skarvar. Går att få som vitrin, spröjs och
kryssrpöjs precis som våra övriga ramluckor. Hörn Skafferi med krysvitrin.