Askö Creme

Ramlucka fräst i ett stycke utan skarvar. Går att får som vitrin, spröjs och krysspröjs precis som våra övriga ramluckor. Hörn Skafferi med krysvitrin. Hörnskafferi med krysvitrin.